E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • přijímací řízení DIFA do 28. 2. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Divadelní fakulta
Dramatická umění
Audiovizuální tvorba a divadlo
Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie
Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 Divadelní manažerství, ATD BcA

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení
  • E-mailová adresa

    dankova@jamu.cz

  • Webová stránka
  • Jak se studuje tento obor: nahlédněte do studijního katalogu
  • Informace o fakultě

    Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera. Na konci padesátých let (konkrétně 31. srpna 1959) bylo vládním nařízením č. 58/1958 zrušeno dělení JAMU na fakulty. V roce 1990, pod vedením první porevoluční rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé, došlo ke znovuobnovení Divadelní a Hudební fakulty (nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb.) a formováním nové Divadelní fakulty je pověřen PhDr. Josef Kovalčuk. Během následujících dvaceti let, jež jsou neodmyslitelně spjaty především se jménem J. Kovalčuka - prvního děkana obnovené fakulty, ale i mnoha dalšími významnými osobami (např. Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová či Nika Brettschneiderová), došlo k výrazné proměně fakulty. K dosavadním studijním oborům činoherní herectví a činoherní režie postupně přibyly obory divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta prošlo významnou rekonstrukcí a s narůstajícím počtem žádaných uměleckých oborů bylo na fakultu přijato mnoho nových talentovaných studentů i mimořádných pedagogických osobností. V současné době na Divadelní fakultě JAMU studuje již přes 370 studentů a za posledních dvacet let bylo do světa vysláno téměř tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.