E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit) • obor Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management (změnit) • přijímací řízení DIFA do 28. 2. 2019

Divadelní fakulta

Přijímací řízení 2019 Divadelní manažerství, ATD BcA

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Dramatická umění, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

DIFA: Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management
Bakalářské studium, forma: prezenční jednooborové.

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 Divadelní manažerství, ATD BcA

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě