E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Hudební fakulta (změnit) • přijímací řízení HF do 14. 4. 2019

Hudební fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

Studijní program:
Hudební umění, magisterské navazující studium
Obor:
Dirigování orchestru, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Dirigování sboru, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Historická interpretace, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na bicí nástroje, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na fagot, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na flétnu, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na hoboj, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na housle, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na klarinet, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na klavír, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na klavír a klavírní pedagogika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na kontrabas, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na kytaru, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na lesní roh, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na trombon, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na trubku, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na tubu, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na varhany, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na violoncello, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hra na violu, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Hudební produkce, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Jazzová interpretace, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Kompozice, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Multimediální kompozice, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Operní režie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Zpěv, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Hudební fakulta

Hudební fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 14. 4. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě