E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Hudební fakulta (změnit) • program Hudební umění (změnit) • přijímací řízení HF do 14. 4. 2019

Hudební fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Hudební umění, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

HF: Dirigování orchestru
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Dirigování sboru
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Historická interpretace
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na bicí nástroje
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na fagot
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na flétnu
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na hoboj
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na housle
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na klarinet
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na klavír
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na klavír a klavírní pedagogika
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na kontrabas
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na kytaru
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na lesní roh
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na trombon
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na trubku
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na tubu
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na varhany
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na violoncello
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hra na violu
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Hudební produkce
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Jazzová interpretace
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Kompozice
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Multimediální kompozice
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Operní režie
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

HF: Zpěv
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Hudební fakulta

Hudební fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 14. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě