Omezeno nakrátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Divadelní fakulta
International exchange programme
Erasmus exchange programme

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Erasmus+ Bridging East and West

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 11. 2018 do 15. 4. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě