E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • obor Scénografie (změnit) • přijímací řízení DIFA do 31. 3. 2019

Divadelní fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Dramatická umění, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

DIFA: Scénografie
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě