E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • obor Operní režie (změnit) • přijímací řízení HF do 14. 4. 2019

Hudební fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Hudební umění, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

HF: Operní režie
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Hudební fakulta

Hudební fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 14. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě