E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • přijímací řízení HF do 14. 4. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Hudební fakulta
Hudební umění
Dirigování orchestru
Dirigování sboru
Historická interpretace
Hra na bicí nástroje
Hra na fagot
Hra na flétnu
Hra na hoboj
Hra na housle
Hra na klarinet
Hra na klavír
Hra na klavír a klavírní pedagogika
Hra na kontrabas
Hra na kytaru
Hra na lesní roh
Hra na trombon
Hra na trubku
Hra na tubu
Hra na varhany
Hra na violoncello
Hra na violu
Hudební produkce
Jazzová interpretace
Kompozice
Multimediální kompozice
Operní režie
Zpěv

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Hudební fakulta

Hudební fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 14. 4. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě