E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nabakalářské a magisterské studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Divadelní fakulta
Dramatická umění
Audiovizuální tvorba a divadlo
Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie
Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 Divadelní manažerství, ATD BcA

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě