E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Divadelní fakulta (změnit) • přijímací řízení DIFA do 31. 3. 2019

Divadelní fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

  • E-mailová adresa

    dankova@jamu.cz

  • Webová stránka
  • Jak se studuje tento obor: nahlédněte do studijního katalogu
  • Informace o fakultě

    Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera. Na konci padesátých let (konkrétně 31. srpna 1959) bylo vládním nařízením č. 58/1958 zrušeno dělení JAMU na fakulty. V roce 1990, pod vedením první porevoluční rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé, došlo ke znovuobnovení Divadelní a Hudební fakulty (nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb.) a formováním nové Divadelní fakulty je pověřen PhDr. Josef Kovalčuk. Během následujících dvaceti let, jež jsou neodmyslytelně spjaty především se jménem J. Kovalčuka - prvního děkana obnovené fakulty, ale i mnoha dalšími významnými osobami (např. Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová či Nika Brettschneiderová), došlo k výrazné proměně fakulty. K dosavadním studijním oborům činoherní herectví a činoherní režie postupně přibyly obory divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní manažerství, jevištní technologie, divadlo a výchova, klaunská scénická a filmová tvorba, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, dramatická výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo a taneční pedagogika. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově ulici, Divadelní studio Marta prošlo významnou rekonstrukcí a s narůstajícím počtem žádaných uměleckých oborů bylo na fakultu přijato mnoho nových talentovaných studentů i mimořádných pedagogických osobností. V současné době na Divadelní fakultě JAMU studuje již přes 370 studentů a za posledních dvacet let bylo do světa vysláno téměř tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.

Studijní program:
Dramatická umění, magisterské navazující studium
Obor:
Audiovizuální tvorba a divadlo, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Činoherní režie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Divadelní dramaturgie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Divadlo a výchova, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Scénografie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Světelný design, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Výchovná dramatika Neslyšících, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě