E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • Divadelní fakulta (změnit) • přijímací řízení DIFA do 31. 3. 2019

Divadelní fakulta

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

Studijní program:
Dramatická umění, magisterské navazující studium
Obor:
Audiovizuální tvorba a divadlo, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Činoherní režie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Divadelní dramaturgie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Divadlo a výchova, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Scénografie, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Světelný design, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Výchovná dramatika Neslyšících, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě