E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit) • přijímací řízení DIFA do 31. 3. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Divadelní fakulta
Dramatická umění
Audiovizuální tvorba a divadlo
Činoherní režie
Divadelní dramaturgie
Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství
Divadlo a výchova
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika
Scénografie
Světelný design
Výchovná dramatika Neslyšících

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení 2019 navazující magisterské obory

logo Divadelní fakulta

Divadelní fakulta

Přihlašuje se od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení | o fakultě