Jazzová interpretace

Navazující magisterské studium

Jazzová interpretace

Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory

Hudební fakulta Hudební umění prezenční,   čeština