Kurz 4 Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe

Lifelong learning

Kurz 4 Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe

Metodické centrum

Faculty of Music Metodic centrum lifelong combined,   Czech