Výchovná dramatika pro Neslyšící

Bakalářské studium

Výchovná dramatika pro Neslyšící

Přijímací řízení 2020 Divadelní manažerství, ATD, DVN BcA

Divadelní fakulta Dramatická umění prezenční,   čeština