Historical Performance

Navazující magisterské studium

Historical Performance

Přijímací řízení 2021 Historical Performance

Hudební fakulta Historical performance (European Master of Early Music - EMEM) prezenční,   angličtina