Audiovizuální tvorba a divadlo

Bakalářské studium

Audiovizuální tvorba a divadlo

Přijímací řízení 2022 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, BcA

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština