Audiovizuální tvorba a divadlo

Bakalářské studium

Audiovizuální tvorba a divadlo

Přijímací řízení 2020 Divadelní manažerství, ATD, DVN BcA

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština