Hra na trubku

Navazující magisterské studium

Hra na trubku

Přijímací řízení 2023 navazující magisterské obory

Hudební fakulta Hra na dechové nástroje prezenční,   čeština