Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Navazující magisterské studium

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština