Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Navazující magisterské studium

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Přijímací řízení 2023 navazující magisterské obory

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština