Audiovizuální tvorba a divadlo

Navazující magisterské studium

Audiovizuální tvorba a divadlo

Přijímací řízení 2023 navazující magisterské obory

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština