Kompozice a teorie kompozice

Doktorské studium

Kompozice a teorie kompozice

Přijímací řízení 2020 doktorské obory

Hudební fakulta Hudební umění kombinované,   čeština