Operní režie

Navazující magisterské studium

Operní režie

Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory

Hudební fakulta Hudební umění prezenční,   čeština