Dirigování sboru

Navazující magisterské studium

Dirigování sboru

Přijímací řízení 2021 navazující magisterské obory

Hudební fakulta Hudební umění prezenční,   čeština