Audiovizuální tvorba a divadlo

Bakalářské studium

logo Divadelní fakulta

Audiovizuální tvorba a divadlo

Přijímací řízení 2023 Divadelní manažerství, Jevištní technologie, ATD, VDN BcA

Divadelní fakulta Dramatická tvorba a média prezenční,   čeština