Contact and other information

 1. Where can I find some further information about admission procedures?
 2. What are the contact details?

Application form

 1. What to do
 2. My application form is different from my friend's
 3. When and where am I supposed to submit my secondary-school leaving exam certificate?
 4. I have forgotten my electronic application password. What shall I do now?
 5. I would like to change my degree programmes or study plans

Application fee payment

 1. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Payment-related problems
 3. What is the fee payment deadline?

Other

 1. I do not have my letter of invitation to the entrance examination (I have lost it, I have not received it, etc.)

Contact and other information

1. Where can I find some further information about admission procedures?
Some further information can be found at the following:
2. What are the contact details?
Please try to find answers to your questions below. If you fail to do so, you may want to contact the following:

Please remember to enclose your application identification number or the programme you are interested in.

Application form

3. What to do
 • vyberte studijní program a obor/studijní plán
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • definitivně podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek (lze kartou, lze za více přihlášek najednou)
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
 • dokud nekliknete na "Podat přihlášku", můžete dělat libovolné změny
 • přihláška je pouze elektronická, není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení
4. My application form is different from my friend's

Applications for places on different fields are different. As a result, your form might not contain some of the text fields the others do (e.g. those to fill in with your secondary school grades, information related to the medical certificate, examination exemption application and/or other items). Please make sure that you fill in all the required fields (marked red). Once you have done so, the form will offer you the option Submit this application.

5. When and where am I supposed to submit my secondary-school leaving exam certificate?

In most situations, you are required to do so only when enrolling in your studies later on. If this is not the case, the fact is mentioned in the application. The copy of secondary-school leaving exam certificate may be authenticated by the school or a notary.

6. I have forgotten my electronic application password. What shall I do now?

You can reset your password at any time. To do so, enter your email, application number, or birth number. The link allowing you to change your access information will be sent to the email address in your electronic application.

7. I would like to change my degree programmes or study plans

Změna studijního programu nebo plánu není možná, založte si novou přihlášku. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná.

Application fee payment

8. Kde zjistím, jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po "Podání přihlášky" se objeví volba "Zaplatit přihlášky". Nejlevnější je zaplatit platební kartou (nulový transakční poplatek; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

9. Payment-related problems

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@jamu.cz
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaska@jamu.cz
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.

Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:

Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější.

V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.

Děkujeme za pochopení.

10. What is the fee payment deadline?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 30. 10. Uhradíte-li poplatek 30. 10. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 11. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 11., resp. následující pracovní den po 30. 10. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 11. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 11. Pokud uhradíte 1. 11. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 11.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek. Později přihlášku podat nelze.

Other

11. I do not have my letter of invitation to the entrance examination (I have lost it, I have not received it, etc.)

Pozvánka k přijímacím zkouškám je zasílána též elektronickou formou na váš kontaktní e-mail uvedený v e-přihlášce a vložena do sekce "Máme pro vás" -> "Informace k přijímacímu řízení" ve Vaší přihlášce. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky naleznete i ve své e-přihlášce. K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); dále je nutné znát číslo své přihlášky.