Hudební fakulta
Kurz 4 Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe
Celoživotní vzdělávání, forma: celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě.
1

Začněte tím, že nám sdělíte svůj e-mail

2