Do vybraného přijímacího řízení se nelze přihlašovat. Přihlašovat se lze od 15. 9. 2021 do 5. 12. 2021 vč.

Talent je začátek cesty,
my vás po ní povedeme.

Přihláška ke studiu

„Z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy svou hřivnou přispívat, aby vzkvétalo to pole, jež mu usouzeno.“
— Leoš Janáček