Do vybraného přijímacího řízení se nelze přihlašovat. Přihlašovat se lze od 12. 9. 2022 do 28. 2. 2023 vč.

Talent je začátek cesty,
my vás po ní povedeme.

Přihláška ke studiu

„Z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy svou hřivnou přispívat, aby vzkvétalo to pole, jež mu usouzeno.“
— Leoš Janáček