DIFA TAPDAV Dance and Movement Theatre and Education
Name in Czech: Taneční a pohybové divadlo a výchova
master's combined specialized
Included in the programme: DIFA Div_vych:N Drama and Education

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5453;uzel=121477
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDZ400Taneční a pohybová výchova I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZ403Rozbor hudebního díla H. Halberstadtz 5/2.5/231 1-
DIFA:DTDZ410Pedagogika tance - klasický tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZ411Pedagogika tance-současný tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZ412Rituál a lidové divadlo H. Halberstadtzk 7.5/5/773 1-
DIFA:DTDZY26theatre and education project V. Broulíkováz 0/0/303 1P
DIFA:DTDZY27Practice IV V. Broulíkováz 0/0/402 1P
DIFA:DTDZY32Directing and Dramaturgy Practice V. Broulíkováz 0/10/452 1Z
DIFA:DTDZY33Practice IV - Seminar V. Broulíkováz 0/5/01 1Z
21 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDL400Taneční a pohybová výchova I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDL403Rozbor hudebního díla H. Halberstadtz 5/2.5/231 2-
DIFA:DTDL410Pedagogika tance - klasický tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDL411Pedagogika tance - současný tanec I H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDL412Rituál a lidové divadlo H. Halberstadtzk 7.5/5/773 2-
DIFA:DTDLY26Year Project I V. Broulíkováz 0/0/304 2P
DIFA:DTDLY27Practice IV V. Broulíkováz 0/0/402 2P
DIFA:DTDLY32Directing and Dramaturgy Practice V. Broulíkováz 0/10/452 2Z
DIFA:DTDLY33Practice IV - Seminar V. Broulíkováz 0/24/01 2Z
DIFA:DTDLY35Thesis – seminar V. Broulíkováz 0/10/451 2Z
DIFA:DTDLY36Master's Project – Seminar V. Broulíkováz 0/10/541 2Z
24 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDZ500Tanec, světlo, prostor H. Halberstadtz 10/0/402 3-
DIFA:DTDZ504Taneční a pohybová výchova II H. Halberstadtkz 5/2.5/802 3-
DIFA:DTDZ509Pedagogika tance - klasický tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 3-
DIFA:DTDZ510Pedagogika tance-současný tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 3-
DIFA:DTDZ511Přesahy lidového tance H. Halberstadtzk 7.5/5/353 3-
DIFA:DTDZY28Master's project V. Broulíkováz 0/0/1044 3P
DIFA:DTDZY29Year Project II V. Broulíkováz 5/7.5/784 3P
DIFA:DTDZY30Practice V V. Broulíkováz 0/0/523 3P
DIFA:DTDZY34Master's Thesis V. Broulíkováz 0/0/1064 3Z
DIFA:DTDZY35Thesis – seminar V. Broulíkováz 0/5/131 3Z
DIFA:DTDZY36Master's Project – Seminar V. Broulíkováz 0/5/01 3Z
DIFA:DTDZY37Practice V - Seminar V. Broulíkováz 0/5/01 3Z
31 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DTDL500Tanec, světlo, prostor H. Halberstadtz 10/0/402 4-
DIFA:DTDL504Taneční a pohybová výchova II H. Halberstadtkz 10/2.5/604 4-
DIFA:DTDL509Pedagogika tance - klasický tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 4-
DIFA:DTDL510Pedagogika tance-současný tanec II H. Halberstadtzk 7.5/5/353 4-
DIFA:DTDL511Přesahy lidového tance H. Halberstadtzk 7.5/5/353 4-
DIFA:DTDLY28Master's project V. Broulíkováz 0/0/964 4P
DIFA:DTDLY29Year Project II V. Broulíkováz 5/0/721 4P
DIFA:DTDLY30Practice V V. Broulíkováz 0/0/482 4P
DIFA:DTDLY34Master's Thesis V. Broulíkováz 0/0/38416 4Z
DIFA:DTDLY37Practice V - Seminar V. Broulíkováz 0/5/01 4Z
39 credits

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAAZX32English J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX33German J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX34French J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX35Spanish J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DAAZX36Russian J. Glombíčkovákz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVZX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVZX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVZX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVZX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVZX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDZX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
27 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
DIFA:DAALX32English J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX33German J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX34French J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX35Spanish J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX36Russian J. Glombíčkovázk 0/2/22 --
DIFA:DAALX46Salon of Creative Writing S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DAALX54Sítko Festival - support S. Mackováz 16/0/0 2 dny.1 --
DIFA:DDMLY04Professional Training Course I D. Strnadz 0/0/11 --
DIFA:DDVLX01Choir Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX02Singing K. Hegnerz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX03Theatre Ensemble S. Mackováz 0/6/03 --
DIFA:DDVLX04Recitation, Short Solo Performance S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DDVLX05Performing Seminar S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX08Participation in Workshops, Seminars, Festivals S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX09Personal Practice S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX12International Theatre Festival – Soukání S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX18Theatre Project - Region, place, history S. Mackováz 40/0/0 1 týden.2 --
DIFA:DDVLX20Audience development projects S. Mackováz 0/0/41 --
DIFA:DDVLX21Theatre festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/22 --
DIFA:DDVLX22Recitation festival - organization and realization S. Mackováz 0/2/11 --
DIFA:DTDLX01Pohybová složka divadelní inscenace H. Halberstadtkz 10/5/353 --
36 credits