HF DIRSBOR Conducting a choir
Name in Czech: Dirigování sboru
Master's long-cycle full-time specialized
Included in the programme: HF Opdir:M5 Conducting, Voice and Opera Directing

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60030zHistory of Music I (to 18th Century) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 1Z
HF:H70080Fundamentals of musical acoustics L. Přikrylz 2/0/22 1-
HF:HF0067zInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 1P
HF:HF0076zHlasová výchova a metodika zpěvu I. Mikeskováz 0/1/11 1-
HF:HF0079zVedení cvičného sboru I J. Ocetekz 0/2/22 1-
HF:HF0172zIntonace a sluchová analýza I T. Krejčíz 0/2/01 1-
HF:HF0086zUmělecká praxe I J. Ocetekz 0/1/01 1-
HF:HF0100zSpolupráce s NdB I G. Rovňákz 0/1/01 1-
HF:HF0116zTeorie kompozice a instrumentace I E. Mojdlz 1/1/11 1-
HF:HF0123zTeorie interpretace I -z 1/1/22 1Z
HF:HF0149zSbormistrovství – hlavní obor I B. Juhaňákovázk 0/2/22 1-
HF:HF0154zStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru I B. Juhaňákováz 1/1/02 1-
HF:HF0161zHra na klavír I P. Kratochvílz 0/1/11 1-
HF:HF0176zHra sborových partitur a klavírních výtahů I T. Krejčíz 0/1/11 1-
21 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60030lHistory of Music I (to 18th Century) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 2Z
HF:HF0067lInterpretační seminář I I. Mikeskováz 0/2/22 2P
HF:HF0076lHlasová výchova a metodika zpěvu I. Mikeskovázk 0/1/11 2-
HF:HF0079lVedení cvičného sboru I J. Ocetekkz 0/2/22 2-
HF:HF0172lIntonace a sluchová analýza I T. Krejčízk 0/2/22 2-
HF:HF0086lUmělecká praxe I J. Ocetekz 0/1/01 2-
HF:HF0094lInterpretační kurzy I G. Rovňákz 0/13/131 2-
HF:HF0100lSpolupráce s NdB I G. Rovňákz 0/1/01 2-
HF:HF0116lTeorie kompozice a instrumentace I E. Mojdlzk 1/1/22 2-
HF:HF0123lTeorie interpretace I -zk 1/1/43 2Z
HF:HF0149lSbormistrovství – hlavní obor I B. Juhaňákovákz 0/2/22 2-
HF:HF0154lStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru I B. Juhaňákovákz 1/1/02 2-
HF:HF0161lHra na klavír I P. Kratochvílzk 0/1/32 2-
HF:HF0176lHra sborových partitur a klavírních výtahů I T. Krejčízk 0/1/22 2-
26 credits

2 ročník

ZImní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60032zHistory of Music II (18th Century and 19th Century) -z 2/12 3Z
HF:HF0027zRočníkový výstup I Z. Šmukařz 0/2/43 3P
HF:HF0068zInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 3P
HF:HF0081zVedení cvičného sboru II J. Ocetekz 0/2/22 3-
HF:HF0082zIntonace a sluchová analýza II J. Ocetekz 0/2/11 3-
HF:HF0087zHudební dramaturgie a repertoár oboru I J. Ocetekz 1/0/11 3-
HF:HF0088zUmělecká praxe II J. Ocetekz 0/1/01 3-
HF:HF0101zSpolupráce s NdB II G. Rovňákz 0/1/01 3-
HF:HF0107zDirigování orchestru - vedlejší obor G. Rovňákz 0/1/11 3-
HF:HF0124zTeorie interpretace II -z 1/1/22 3Z
HF:HF0150zSbormistrovství – hlavní obor II B. Juhaňákovázk 0/2/22 3-
HF:HF0155zStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru II B. Juhaňákováz 2/2/02 3-
HF:HF0162zHra na klavír II P. Kratochvílz 0/1/11 3-
HF:HF0177zHra sborových partitur a klavírních výtahů II T. Krejčíz 0/1/11 3-
22 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60032lHistory of Music II (18th Century and 19th Century) -zk 2/13 4Z
HF:HF0027lRočníkový výstup I Z. Šmukařkz 0/2/64 4P
HF:HF0068lInterpretační seminář II I. Mikeskováz 0/2/22 4P
HF:HF0069lMetodika I I. Mikeskováz 2/0/22 4Z
HF:HF0081lVedení cvičného sboru II J. Ocetekkz 0/2/22 4-
HF:HF0082lIntonace a sluchová analýza II J. Ocetekzk 0/2/22 4-
HF:HF0087lHudební dramaturgie a repertoár oboru I J. Ocetekz 1/0/11 4-
HF:HF0088lUmělecká praxe II J. Ocetekz 0/1/01 4-
HF:HF0095lInterpretační kurzy II G. Rovňákz 0/13/131 4-
HF:HF0101lSpolupráce s NdB II G. Rovňákz 0/1/01 4-
HF:HF0107lDirigování orchestru - vedlejší obor G. Rovňákzk 0/1/32 4-
HF:HF0124lTeorie interpretace II -zk 1/1/43 4Z
HF:HF0150lSbormistrovství – hlavní obor II B. Juhaňákovákz 0/2/22 4-
HF:HF0155lStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru II B. Juhaňákovákz 2/2/02 4-
HF:HF0162lHra na klavír II P. Kratochvílzk 0/1/32 4-
HF:HF0177lHra sborových partitur a klavírních výtahů II T. Krejčízk 0/1/32 4-
32 credits

3 ročník

ZImní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60034zHistory of Music III (20th century) -z 2/1/02 5Z
HF:H60259zTeaching Methodology -z 1/12 5Z
HF:H60288zPsychology I A. Mikotováz 1/1/01 5Z
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 5Z
HF:HF0028zRočníkový výstup II Z. Šmukařz 0/2/43 5P
HF:HF0070zInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 5P
HF:HF0071zMetodika II I. Mikeskováz 2/0/22 5Z
HF:HF0083zVedení cvičného sboru III J. Ocetekz 0/2/22 5-
HF:HF0148zDějiny vokálního umění M. Holáz 2/0/01 5-
HF:HF0090zUmělecká praxe III J. Ocetekz 0/1/01 5-
HF:HF0102zSpolupráce s NdB III G. Rovňákz 0/1/01 5-
HF:HF0151zSbormistrovství – hlavní obor III B. Juhaňákovázk 0/2/22 5-
HF:HF0156zStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru III B. Juhaňákováz 2/2/02 5-
HF:HF0163zHra na klavír III P. Kratochvílz 0/1/11 5-
HF:HF0164zKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 5P
26 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60034lHistory of Music III (20th century) -zk 2/1/03 6Z
HF:H60259lTeaching Methodology -z 1/12 6Z
HF:H60288lPsychology II A. Mikotováz 1/1/01 6Z
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 6Z
HF:HF0028lRočníkový výstup II Z. Šmukařkz 0/2/64 6P
HF:HF0070lInterpretační seminář III I. Mikeskováz 0/2/22 6P
HF:HF0071lMetodika III I. Mikeskováz 2/0/22 6Z
HF:HF0083lVedení cvičného sboru III J. Ocetekkz 0/2/22 6-
HF:HF0148lDějiny vokálního umění M. Holázk 2/0/22 6-
HF:HF0090lUmělecká praxe III J. Ocetekz 0/1/01 6-
HF:HF0096lInterpretační kurzy III G. Rovňákz 0/13/131 6-
HF:HF0102lSpolupráce s NdB III G. Rovňákz 0/1/01 6-
HF:HF0151lSbormistrovství – hlavní obor III B. Juhaňákovákz 0/2/22 6-
HF:HF0156lStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru III B. Juhaňákovákz 2/2/02 6-
HF:HF0163lHra na klavír III P. Kratochvílzk 0/1/32 6-
HF:HF0164lKomorní opera JAMU I T. Krejčíz 0/1/32 6P
32 credits

4 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60069zPhilosophy of Arts I -z 0/22 7Z
HF:H75008zContemporary music in terms of conducting I -z 0/12 7-
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 7Z
HF:HF0029zRočníkový výstup III Z. Šmukařz 0/2/43 7P
HF:HF0072zInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 7P
HF:HF0084zVedení cvičného sboru IV J. Ocetekz 0/2/22 7-
HF:HF0091zUmělecká praxe IV (Komorní opera, jiné) J. Ocetekz 0/1/01 7-
HF:HF0103zSpolupráce s NdB IV G. Rovňákz 0/1/01 7-
HF:HF0126zHudební režie T. Řezníčekz 1/1/01 7-
HF:HF0089zHudební dramaturgie a repertoár oboru II J. Ocetekz 1/0/11 7-
HF:HF0152zSbormistrovství – hlavní obor IV B. Juhaňákovázk 0/2/22 7-
HF:HF0157zStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru IV B. Juhaňákováz 2/2/02 7-
HF:HF0165zKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 7P
23 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60069lPhilosophy of Arts I -zk 0/2/03 8Z
HF:H70028Formulation of an academic text -z 0/0/01 8Z
HF:H75008lContemporary music in terms of conducting I -zk 0/12 8-
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 8Z
HF:HF0029lRočníkový výstup III Z. Šmukařkz 0/2/64 8P
HF:HF0072lInterpretační seminář IV I. Mikeskováz 0/2/22 8P
HF:HF0084lVedení cvičného sboru IV J. Ocetekkz 0/2/22 8-
HF:HF0091lUmělecká praxe IV (Komorní opera, jiné) J. Ocetekz 0/1/01 8-
HF:HF0097lInterpretační kurzy IV G. Rovňákz 0/13/131 8-
HF:HF0103lSpolupráce s NdB IV G. Rovňákz 0/1/01 8-
HF:HF0126lHudební režie T. Řezníčekzk 1/1/01 8-
HF:HF0089lHudební dramaturgie a repertoár oboru II J. Ocetekz 1/0/11 8-
HF:HF0152lSbormistrovství – hlavní obor IV B. Juhaňákovákz 0/2/22 8-
HF:HF0157lStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru IV B. Juhaňákovákz 2/2/02 8-
HF:HF0165lKomorní opera JAMU II T. Krejčíz 0/1/32 8P
28 credits

5 ročník

ZImní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60071zPhilosophy of Arts II -z 0/22 9Z
HF:H60221zMasters Dissertation -z 0/110 9P
HF:H70125Formulation of an academic text -z 0/0/01 9Z
HF:HF0026zAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 9P
HF:HF0085zVedení cvičného sboru V J. Ocetekz 0/2/22 9-
HF:HF0092zUmělecká praxe V (Komorní opera, jiné) J. Ocetekz 0/1/01 9-
HF:HF0104zSpolupráce s NdB V G. Rovňákz 0/1/01 9-
HF:HF0153zSbormistrovství – hlavní obor V B. Juhaňákováz 0/2/22 9-
HF:HF0158zStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru V B. Juhaňákováz 2/2/02 9-
31 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60071lPhilosophy of Arts II -z 0/23 10Z
HF:H60221lMasters Dissertation -z 0/010 10P
HF:H70125BFormulation of an academic text -z 0/0/01 10Z
HF:HF0026lAbsolventský projekt Z. Šmukařz 0/0/2010 10P
HF:HF0085lVedení cvičného sboru V J. Ocetekkz 0/2/22 10-
HF:HF0092lUmělecká praxe V (Komorní opera, jiné) J. Ocetekz 0/1/01 10-
HF:HF0098lInterpretační kurzy V G. Rovňákz 0/13/131 10-
HF:HF0104lSpolupráce s NdB V G. Rovňákz 0/1/01 10-
HF:HF0153lSbormistrovství – hlavní obor V B. Juhaňákováz 0/2/22 10-
HF:HF0158lStudium oratorního, kantátového a operního repertoáru V B. Juhaňákovákz 2/2/02 10-
33 credits

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AzEnglish -z 3/22 1Z
HF:HJX00NzGerman -z 3/22 1Z
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AlEnglish -zk 3/23 2Z
HF:HJX00NlGerman -zk 3/23 2Z
6 credits
2 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AzEnglish -z 3/22 3Z
HF:HJX00NzGerman -z 3/22 3Z
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AlEnglish -zk 3/23 4Z
HF:HJX00NlGerman -zk 3/23 4Z
6 credits

Cizojazyčné předměty

Student je za studium povinen splnit alespoň dva semestry vybraného předmětu, musí tedy získat minimálně 5 kreditů 

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 1-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 1-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 1-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 1-
8 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 2-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 2-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 2-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 2-
12 credits
2 ročník
ZImní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 3-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 3-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 3-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 3-
8 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 4-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 4-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 4-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 4-
12 credits
3 ročník
ZImní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 5-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 5-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 5-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 5-
8 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 6-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 6-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 6-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 6-
12 credits
4 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 7-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 7-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 7-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 7-
8 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 8-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 8-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 8-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 8-
12 credits
5 ročník
ZImní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 9-
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 9-
HF:HF0121zChamber Music I B. Williz 0/2/22 9-
HF:HF0122zChamber Music II B. Williz 0/2/22 9-
8 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 10-
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 10-
HF:HF0121lChamber Music I B. Willizk 0/2/43 10-
HF:HF0122lChamber Music II B. Willizk 0/2/43 10-
12 credits

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0078zHlasová výchova II I. Mikeskováz 0/1/01 --
HF:HF0105zTeorie kompozice a instrumentace II E. Mojdlz 1/1/11 --
HF:HF0108zDirigování vedlejší obor II (dirigování orchestru) G. Rovňákz 0/1/11 --
HF:HF0109zDětský sbor I G. Rovňákz 1/1/11 --
HF:HF0110zDuchovní hudba G. Rovňákz 1/1/11 --
HF:HF0127zHudební režie II -z 1/1/01 --
HF:HF0159zMuzikálová tvorba z hlediska dirigování D. Kalousekz 0/1/11 --
7 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HF0078lHlasová výchova II I. Mikeskovázk 0/1/01 --
HF:HF0105lTeorie kompozice a instrumentace II E. Mojdlzk 1/1/12 --
HF:HF0108lDirigování vedlejší obor II (dirigování orchestru) G. Rovňákzk 0/1/32 --
HF:HF0109lDětský sbor I G. Rovňákzk 1/1/32 --
HF:HF0110lDuchovní hudba G. Rovňákz 1/1/31 --
HF:HF0127lHudební režie II -zk 1/1/01 --
HF:HF0159lMuzikálová tvorba z hlediska dirigování D. Kalousekz 0/1/11 --
10 credits