HF HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Music production
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF HproP:D Hudební produkce

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001AzHudební produkce I L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH002AzZáklady vědecké a pedagogické práce I L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 P P
HF:HPH003AzDoktorandský seminář I J. Bártovák 0/2/22 Z P
HF:HPH008AzPedagogická praxe I L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
HF:HPHAA1AzAngličtina A pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHAB1AzAngličtina B pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFA1AzFrancouzština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFB1AzFrancouzština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIA1AzItalština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIB1AzItalština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNA1AzNěmčina A pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNB1AzNěmčina B pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
37 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001BlHudební produkce II L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH002BlZáklady vědecké a pedagogické práce II L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 P P
HF:HPH003BlDoktorandský seminář II J. Bártovák 0/2/22 Z P
HF:HPH007AlDisertační práce I L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 Z P
HF:HPH008BlPedagogická praxe II L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
HF:HPHAA1BlAngličtina A pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHAB1BlAngličtina B pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFA1BlFrancouzština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFB1BlFrancouzština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIA1BlItalština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIB1BlItalština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNA1BlNěmčina A pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNB1BlNěmčina B pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
97 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001CzHudební produkce III L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH002CzZáklady vědecké a pedagogické práce III L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 P P
HF:HPH003CzDoktorandský seminář III J. Bártovák 0/2/22 Z P
HF:HPH008CzPedagogická praxe III L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
HF:HPHAA1CzAngličtina A pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHAB1CzAngličtina B pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFA1CzFrancouzština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFB1CzFrancouzština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIA1CzItalština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIB1CzItalština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNA1CzNěmčina A pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNB1CzNěmčina B pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
37 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001DlHudební produkce IV L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH002DlZáklady vědecké a pedagogické práce IV L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 P P
HF:HPH003DlDoktorandský seminář IV J. Bártovák 0/2/22 Z P
HF:HPH007BlDisertační práce II L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 Z P
HF:HPH008DlPedagogická praxe IV L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
HF:HPHAA1DlAngličtina A pro odbornou praxi IV I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHAB1DlAngličtina B pro odbornou praxi IV I. Jarešováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFA1DlFrancouzština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHFB1DlFrancouzština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIA1DlItalština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHIB1DlItalština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNA1DlNěmčina A pro odbornou praxi IV K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
HF:HPHNB1DlNěmčina B pro odbornou praxi IV K. Horáčkováz 0/8/03 - PV
97 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001EzHudební produkce V L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH002EzZáklady vědecké a pedagogické práce V L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 P P
HF:HPH003EzDoktorandský seminář V J. Bártovák 0/2/22 Z P
HF:HPH008EzPedagogická praxe V L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
13 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001FlHudební produkce VI L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH003FlDoktorandský seminář VI J. Bártovák 0/2/22 Z P
HF:HPH007ClDisertační práce III L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 Z P
HF:HPH008FlPedagogická praxe VI L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
70 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001GzHudební produkce VII L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH003GzDoktorandský seminář VII J. Bártovák 0/2/22 - P
HF:HPH008GzPedagogická praxe VII L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
10 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH001HlHudební produkce VIII L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 Z P
HF:HPH003HlDoktorandský seminář VIII J. Bártovák 0/2/22 - P
HF:HPH007DlDisertační práce IV L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 Z P
HF:HPH008HlPedagogická praxe VIII L. Pešl Šilerováz 0/55 - P
70 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:HPH004AzStudium odborných textů I L. Pešl Šilerováz 0/26/75 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.4 - PV
HF:HPH004BlStudium odborných textů II L. Pešl Šilerováz 0/26/75 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.4 - PV
HF:HPH005AzProducentský výkon I L. Pešl Šilerováz 0/0/48020 - PV
HF:HPH005BlProducentský výkon II L. Pešl Šilerováz 0/0/48020 - PV
HF:HPH006AzÚčast na konferenci I L. Pešl Šilerováz 0/0/1446 - PV
HF:HPH006BlÚčast na konferenci II L. Pešl Šilerováz 0/0/1446 - PV
HF:HPH009AzZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt I L. Pešl Šilerováz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci.6 - PV
HF:HPH009BlZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt II L. Pešl Šilerováz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci.6 - PV
HF:HPH010AzPublikační aktivita I L. Pešl Šilerováz 0/0/0 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium).9 - PV
HF:HPH010BlPublikační aktivita II L. Pešl Šilerováz 0/0/0 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium).9 - PV
HF:HPHX01AzPrávo pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX01BlPrávo pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX02AzTechnologie pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX02BlTechnologie pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX03AzPokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX03BlPokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX04AzPokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX04BlPokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX05AzDějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX05BlDějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX06AzPráce s publikem L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
HF:HPHX06BlPráce s publikem L. Pešl Šilerováz 1/1/11 - PV
102 kreditů