HF JAZZINT Jazzová interpretace
Název anglicky: Jazz intepretation
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hbnji:N Hra na bicí nástroje a jazz

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/2/02 1P
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1P
HF:H70086zInterpretační seminář I V. Spílkaz 0/2/01 1P
HF:HF0187zBigband I M. Jakabčicz 0/21 1-
HF:H80042zInstrumentální projekt V. Spílkaz 0/011 1-
HF:H80043AzHlavní obor I V. Spílkaz 1/0/95 1-
HF:H80044zDějiny a literatura nástroje I V. Spílkaz 1/02 1-
HF:H80045zÚvod do hudebního managementu V. Spílkaz 1/01 1-
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2P
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2P
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 2P
HF:H70086lInterpretační seminář I V. Spílkaz 0/21 2P
HF:HF0187lBigband I M. Jakabčicz 0/21 2-
HF:H80042lInstrumentální projekt V. Spílkaz 0/011 2-
HF:H80043AlHlavní obor I V. Spílkakz 1/0/95 2-
HF:H80044lDějiny a literatura nástroje I V. Spílkazk 1/02 2-
HF:H80045lÚvod do hudebního managementu V. Spílkaz 1/01 2-
28 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071zDějiny umění II -z 0/22 3P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 3P
HF:HF0188zBigband II M. Jakabčicz 0/21 3-
HF:H70101zInterpretační seminář II -z 0/21 3P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 3P
HF:H80053zDějiny a literatura nástroje II V. Spílkaz 1/0/02 3-
HF:H80054zÚvod do práva a ekonomie V. Spílkaz 1/02 3-
HF:H84078zAbsolventský projekt M. Opršálz 1/1/1812 3P
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II -z 0/23 4P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 4P
HF:HF0188lBigband II M. Jakabčicz 0/21 4-
HF:H70101lInterpretační seminář II -z 0/21 4P
HF:H80053lDějiny a literatura nástroje II V. Spílkaz 1/0/02 4-
HF:H80054lÚvod do práva a ekonomie V. Spílkaz 1/02 4-
HF:H84078lAbsolventský projekt M. Opršálz 1/1/1812 4Z
31 kreditů

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50942Pedagogický seminář I -z 0/11 --
HF:H601874zKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H60337NzStudium repertoáru s klavírem I -z 1/0/01 --
HF:H60341NzStudium repertoáru s klavírem II -z 1/0/01 --
HF:H80012zÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
HF:H80047zZáklady dirigování V. Spílkaz 0/12 --
9 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601874lKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H60337NlStudium repertoáru s klavírem I -z 1/0/01 --
HF:H60341NlStudium repertoáru s klavírem II -z 1/0/01 --
HF:H80012lÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
HF:H80047lZáklady dirigování V. Spílkaz 0/12 --
8 kreditů