HF TUBA Hra na tubu
Název anglicky: Tube playing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082TUzDějiny a literatura nástroje I -z 1/01 1P
HF:H60068zEstetika I -z 0/2/02 1Z
HF:H60069zFilozofie umění I -z 0/22 1P
HF:H60102TUzHra na nástroj I -kz 0/215 1P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I -z 2/01 1Z
HF:H60185NDzKomorní hra I -z 0/23 1P
HF:H602433zOrchestrální hra I -z 1/0/02 1P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/02 1P
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40082TUlDějiny a literatura nástroje I -zk 1/01 2P
HF:H60068lEstetika I -zk 0/2/02 2Z
HF:H60069lFilozofie umění I -zk 0/2/03 2Z
HF:H60102TUlHra na nástroj I -kz 0/215 2P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I -z 2/01 2Z
HF:H60185NDlKomorní hra I -kz 0/24 2P
HF:H602433lOrchestrální hra I -z 1/0/02 2P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/02 2P
HF:H70028Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 2Z
31 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088TUzDějiny a literatura nástroje II -z 1/01 3P
HF:H60071zFilozofie umění II -z 0/22 3Z
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 3P
HF:H60105TUzHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/215 3P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II -z 2/01 3Z
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 3Z
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 3Z
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 3Z
45 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40088TUlDějiny a literatura nástroje II -z 1/01 4P
HF:H60071lFilozofie umění II -z 0/23 4Z
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 4P
HF:H60105TUlHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/215 4P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II -z 2/01 4Z
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 4P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 4Z
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 4Z
45 kreditů

Povinně volitelné

Volitelné