HF FLETNA Hra na flétnu
Název anglicky: Flute playing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:N Hra na dechové nástroje

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40082FLzDějiny a literatura nástroje I -z 1/01 P P
HF:H60068zEstetika I -z 0/2/02 Z P
HF:H60069zFilozofie umění I -z 0/22 Z P
HF:H60102FLzHra na nástroj I -kz 0/215 P P
HF:H60152ZzInterpretační seminář I -z 2/01 Z P
HF:H60185NDzKomorní hra I -z 0/23 P P
HF:H602433zOrchestrální hra I -z 1/0/02 P P
HF:H60340NAzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/02 P P
28 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40082FLlDějiny a literatura nástroje I -zk 1/01 P P
HF:H60068lEstetika I -zk 0/2/02 Z P
HF:H60069lFilozofie umění I -zk 0/2/03 Z P
HF:H60102FLlHra na nástroj I -kz 0/215 P P
HF:H60152ZlInterpretační seminář I -z 2/01 Z P
HF:H60185NDlKomorní hra I -kz 0/24 P P
HF:H602433lOrchestrální hra I -z 1/0/02 P P
HF:H60340NAlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/0/02 P P
HF:H70028Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
31 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40088FLzDějiny a literatura nástroje II -z 1/01 P P
HF:H60071zFilozofie umění II -z 0/22 Z P
HF:H60105AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 P P
HF:H60105FLzHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/215 P P
HF:H60153ZzInterpretační seminář II -z 2/01 Z P
HF:H60187NDzKomorní hra II -z 0/23 P P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 Z P
HF:H60343NAzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 Z P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 Z P
45 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
HF:H40088FLlDějiny a literatura nástroje II -z 1/01 P P
HF:H60071lFilozofie umění II -z 0/23 Z P
HF:H60105AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Polákz 0/0/2010 P P
HF:H60105FLlHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/2/015 P P
HF:H60153ZlInterpretační seminář II -z 2/01 Z P
HF:H60187NDlKomorní hra II -z 0/23 P P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 Z P
HF:H60343NAlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 Z P
45 kreditů