HF KLARINE Hra na klarinet
Název anglicky: Clarinet
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hdech:B Hra na dechové nástroje

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60101KLzHra na nástroj I M. Polákkz 0/2/2212 1-
HF:H60149ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 1/1/01 1P
HF:H60185DzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/85 1P
HF:H60340FAzStudium repertoáru s klavírem I -z 0/2/22 1-
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60101KLlHra na nástroj I M. Polákkz 0/2/2212 2-
HF:H60149ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 1/1/01 2P
HF:H60153AInterpretace nové hudby I - dechy a bicí J. Šťastnýzk 1/1/01 2P
HF:H60185DlKomorní hra I V. Spilkazk 0/2/85 2P
HF:H602431Orchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 2-
HF:H60340FAlStudium repertoáru s klavírem I -z 0/2/22 2-
24 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60104KLzHra na nástroj II -kz 0/213 3-
HF:H60150ZzInterpretační seminář II -z 2/01 3P
HF:H60187DzKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H602441zOrchestrální hra II J. Kleckerz 0/3/33 3-
HF:H60246KLzOrchestrální party a sóla I -zk 1/01 3-
HF:H60343FAzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 3-
23 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář -z 0/0/01 4P
HF:H60104KLlHra na nástroj II -kz 0/213 4-
HF:H60150ZlInterpretační seminář II -z 2/01 4P
HF:H60187DlKomorní hra II -kz 0/24 4P
HF:H60228KLMetodika I -z 0/01 4-
HF:H602441lOrchestrální hra II J. Kleckerz 0/2/22 4-
HF:H60246KLlOrchestrální party a sóla I -zk 1/01 4-
HF:H60343FAlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/0/02 4-
25 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50803DzKomorní hra III -z 2/03 5P
HF:H60002zPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 5P
HF:H60053Bakalářský seminář -z 1/0/01 5P
HF:H60109AAzHra na nástroj III - abs. projekt M. Polákz 0/2/2614 5P
HF:H60109KLzHra na nástroj III - abs. projekt -z 0/214 5-
HF:H60151ZzInterpretační seminář III -z 2/01 5P
HF:H60231KLzMetodika II -z 0/11 5-
HF:H602451Orchestrální hra III J. Kleckerz 0/3/33 5-
HF:H60247KLzOrchestrální party a sóla II -zk 1/01 5-
HF:H60259zPedagogika -z 1/1/02 5P
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 5P
HF:H60346FAzStudium repertoáru s klavírem III -z 2/0/02 5-
48 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50803DlKomorní hra III -kz 2/04 6P
HF:H60002lPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 6P
HF:H60053ABakalářský seminář -z 1/0/01 6P
HF:H60109AAlHra na nástroj III - abs. projekt M. Polákz 0/2/2614 6P
HF:H60109KLlHra na nástroj III - abs. projekt -z 0/214 6-
HF:H60151ZlInterpretační seminář III -z 2/01 6P
HF:H60231KLlMetodika II -z 0/11 6-
HF:H60247KLlOrchestrální party a sóla II -z 1/01 6-
HF:H60259lPedagogika -z 1/1/02 6P
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 6P
HF:H60346FAlStudium repertoáru s klavírem III -z 2/0/02 6-
46 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745zInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KzHra na klavír I -z 1/01 --
HF:H60091KzHra na klavír II -z 1/01 --
HF:H60154CInterpretace nové hudby II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
11 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745lInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KlHra na klavír I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlHra na klavír II -kz 1/1/01 --
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
9 kreditů