Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Hudební fakulta

Registrační šablona HF

Šablona je upravena pro akademický rok 2023/24


Vyberte Váš obor s příslušným druhem studia.

Volitelné předměty dostupné pro celou fakultu najdete na konci tohoto seznamu, tyto předměty si registrujte podle pravidel platných na Vaší fakultě.
Neobsahuje-li Váš obor a ročník přímo doporučené volitelné předměty ke studiu, odkazuje se právě na předměty dostupné pro celou fakultu.

Kdy registrace probíhá zjistíte v NÁPOVĚDĚ

 • Bakalářské a dlouhé magisterské studium Předměty osobní specializace Volitelné předměty – C
 • Navazující magisterské studium Předměty osobní specializace Volitelné předměty – C
 • Předměty ESF
 • Dirigování orchestru, bakalářské prezenční
 • Dirigování orchestru, navazující magisterské prezenční
 • Dirigování sboru, bakalářské prezenční
 • Dirigování sboru, navazující magisterské prezenční
 • Duchovní hudba, bakalářské prezenční
 • Historická interpretace, bakalářské prezenční - imatrikulační ročník 2022/23 a vyšší
 • Historická interpretace, navazující magisterské prezenční - imatrikulační ročník 2022/23 a vyšší
 • Historická interpretace - Hra na cembalo a historické klávesové nástroje, bakalářské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na historické příčné flétny, bakalářské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na loutnu, bakalářské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na historické housle, bakalářské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na historické violoncello, bakalářské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na cembalo a historické klávesové nástroje, navazující magisterské prezenční
 • Historická interpretace - Historický zpěv, navazující magisterské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na historické flétny, navazující magisterské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na loutnu, navazující magisterské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na historické housle, navazující magisterské prezenční
 • Historická interpretace - Hra na historické violoncello, navazující magisterské prezenční
 • Hra na bicí nástroje, bakalářské prezenční
 • Hra na bicí nástroje, navazující magisterské prezenční
 • Hra na fagot, bakalářské prezenční
 • Hra na fagot, navazující magisterské prezenční
 • Hra na flétnu, bakalářské prezenční
 • Hra na flétnu, navazující magisterské prezenční
 • Hra na hoboj, bakalářské prezenční
 • Hra na hoboj, navazující magisterské prezenční
 • Hra na housle, bakalářské prezenční
 • Hra na housle, navazující magisterské prezenční
 • Hra na klarinet, bakalářské prezenční
 • Hra na klarinet, navazující magisterské prezenční
 • Hra na klavír, bakalářské prezenční
 • Hra na klavír, navazující magisterské prezenční
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika, navazující magisterské prezenční
 • Hra na kontrabas, bakalářské prezenční
 • Hra na kontrabas, navazující magisterské prezenční
 • Hra na kytaru, bakalářské prezenční
 • Hra na kytaru, navazující magisterské prezenční
 • Hra na lesní roh, bakalářské prezenční
 • Hra na lesní roh, navazující magisterské prezenční
 • Hra na trombon, bakalářské prezenční
 • Hra na trombon, navazující magisterské prezenční
 • Hra na trubku, bakalářské prezenční
 • Hra na trubku, navazující magisterské prezenční
 • Hra na tubu, bakalářské prezenční
 • Hra na tubu, navazující magisterské prezenční
 • Hra na varhany, bakalářské prezenční
 • Hra na varhany, navazující magisterské prezenční
 • Hra na violoncello, bakalářské prezenční
 • Hra na violoncello, navazující magisterské prezenční
 • Hra na violu, bakalářské prezenční
 • Hra na violu, navazující magisterské prezenční
 • Hudební produkce, bakalářské prezenční
 • Hudební produkce, navazující magisterské prezenční
 • Jazzová interpretace, bakalářské prezenční - imatrikulační ročník 2021/22 a vyšší
 • Jazzová kompozice a aranžování, bakalářské prezenční - imatrikulační ročník 2021/22 a vyšší
 • Jazzová interpretace, navazující magisterské prezenční - imatrikulační ročník 2022/23 a vyšší
 • Jazzová kompozice a aranžování, navazující magisterské prezenční - imatrikulační ročník 2022/23 a vyšší
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na bicí nástroje, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na klavír, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na kontrabas, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na kytaru, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na saxofon, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na trombon, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, zaměření hra na trubku, bakalářské prezenční
 • Jazzová interpretace, Profilace instrumentální, navazující magisterské prezenční
 • Jazzová interpretace, Profilace kompozičně-aranžérská, navazující magisterské prezenční
 • Jazzová interpretace, Profilace teoreticko-pedagogická, navazující magisterské prezenční
 • Klavírní pedagogika, bakalářské kombinované
 • Kompozice, bakalářské prezenční
 • Kompozice, navazující magisterské prezenční
 • Multimediální tvorba (kompozice), bakalářské prezenční
 • Multimediální tvorba (kompozice), navazující magisterské prezenční
 • Operní režie, bakalářské prezenční
 • Operní režie, navazující magisterské prezenční
 • Zpěv, bakalářské prezenční
 • Zpěv, navazující magisterské prezenční
 • Interpretace a teorie interpretace, doktorské prezenční i kombinované
 • Kompozice a teorie kompozice, doktorské prezenční i kombinované
 • Hudební produkce, doktorské prezenční i kombinované
 • Doktorské prezenční studium - imatrikulační ročníky 2015/2016 a vyšší
 • Doktorské kombinované studium - imatrikulační ročníky 2015/2016 a vyšší
 • Dirigování orchestru, magisterské prezenční
 • Dirigování sboru, magisterské prezenční
 • Operní režie, magisterské prezenční
 • Zpěv, magisterské prezenční
 • Kompozice, magisterské prezenční
 • Kompozice elektroakustické hudby, magisterské prezenční
 • Kompozice scénické a filmové hudby, magisterské prezenční
 • Hra na klavír a komorní hra, magisterské prezenční
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika, magisterské prezenční
 • Klavírní pedagogika, bakalářské kombinované, dle nové akreditace
 • Doktorské studium Hudební produkce, dle nové akreditace
 • Doktorské studium Interpretace a teorie interpretace, dle nové akreditace
 • Doktorské studium Kompozice a teorie kompozice, dle nové akreditace
 • Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)