DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Pavel Baďura, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 16:15–17:45 05
Předpoklady
znalost dějin a vývoje filmu základní orientace ve filmových pojmech znalost dějin světového divadla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat základy montáže: - jako svébytný prostředek filmového jazyka - součást jazyka divadelního - silný kompoziční prostředek audiovizuálního díla Seznámení s postupy S.M. Ejzenštejna, E.F. Buriana, A. Radoka, E. Schorma a P. Zelenky Zpětná vazba samostatné montážní studie studentů
Výstupy z učení
Student by měl být schopen identifikovat montážní struktury nejen ve filmových a divadelních dílech, ale potažmo i komplexně ve výstavbě a kompozici jakéhokoli artefaktu. Druhou neméně podstatnou nabytou znalostí by měla být schopnost ovládnout základy montážní stavby uvnitř audiovizuálního díla a smysluplně tuto techniku analyzovat. V ideálním případě by měl být student schopen používat montáž jako další z možných kompozičních nástrojů ve své tvorbě.
Osnova
 • Záladní pojmy ve vztahu k montáži
 • Kompoziční metody montážní stavby
 • Základní přenosy funkce montáže mezi divadlem a filmem
 • Ejzenštejnovo pojetí montáže
 • Užítí montáže A. Radokem (add E.F. Burian)
 • Montážní struktury E. Schorma
 • Montáž v Karamazovcích P. Zelenky
Literatura
  povinná literatura
 • Ejzenštejn S. Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha, 1961. info
  doporučená literatura
 • Hedvábný Z.: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu., Divadelní ústav, Praha 1994. info
 • James MONACO. Jak číst film. Albatros 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • David Bordwell, Kristin Thompsonová: Umění filmu; Úvod do studia formy a stylu / Akademie múzických umění 2011, Praha ISBN: 978-80-7331-217-6
Výukové metody
Přednáška s projekcí ukázek filmových a divadelních děl
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou rozboru montážní linie, kterou student vypracuje na základě získaných znalostí o montážních strukturách.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DATZ419