H60101FAz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
uzavření letního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Vytyčení směru studia v 1. ročníku.
  - Kladení důrazu na kvalitu nasazení, rozvíjení dynamické škály v celém rozsahu nástroje, odstraňování intonačních nepřesností.
  - Posouzení vhodnosti hmatů dle kvality nástroje.
  - Hrou stupnic a akordů zdokonalovat prstovou techniku a zvukovou a intonační vyrovnanost při hře legato, tenuto a staccato.
  - Hrou koncertních etud zdokonalovat technickou zběhlost a schopnost hry z listu.
  LS
  - Vedení studenta k intonační čistotě a sebekontrole, rozvíjejí a zpřesňování techniky prstů a jazyka.
  - Rozvíjení dynamiky, ekonomiky dechu.
  - Užití vibrata jako výrazového prostředku.
  - U přednesových skladeb důraz na stavbu fráze a vedení melodické linky.
  - Na koncertních etudách rozvíjení hudebního cítění a přednesu studenta.
Literature
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1958. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy - Bir - Chards Pub. Comp. Evanston, Illinois, USA 1958. info
 • Svoboda, F. : Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU, Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60101FAz