DHAL110 Divadelní seminář I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–12:45 203, St 12:45–13:30 203
Předpoklady
Absolvování: DHAZ110 Divadelní seminář I.
Docházka do hodin: DHAZ101 Herecká výchova.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení schopností teoretické reflexe oboru.
Seznámení s vybranými hereckými pedagogickými systémy a budování schopnosti teoretické reflexe své praktické herecké zkušenosti v jejich intencích.
Výstupy z učení
Rozvinutější schopnosti teoretické reflexe oboru.
Znalost vybraných hereckých pedagogických systémů a schopnost teoretické reflexe své praktické herecké zkušenosti v jejich intencích.
Osnova
 • Seminář je věnovaný různým teoretickým přístupům k herectví. Vycházíme z předpokladu, že jakákoli humanitní „teorie“ vzniká jako strukturovaná reflexe zkušenosti. Aby tedy seznamování s různými teoretickými přístupy mělo pro studenty herectví adekvátní (praktický) význam, představujeme jim je zároveň s analýzou jejich vlastních zkušeností.
 • Jednou z možností konkrétní náplně práce ve druhém semestru je podrobné prostudování Systému K. S. Stanislavského. Kromě pokusů o písemnou analýzu několika libovolných i zadaných hereckých výkonů jsou studenti vedeni k psaným reflexím svých vlastních zkušeností z hodin herecké výuky.
 • Tato cvičení provází seminář k jednotlivým kapitolám Stanislavského pedagogických románů (Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta, Tvůrčí proces ztělesňování), ze kterých si studenti připravují referáty.
Literatura
  povinná literatura
 • LUKAVSKÝ, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. info
  doporučená literatura
 • Pazderková, I. Keith Johnstone - IMPRO - Improvisation and the Theatre. Seznámení a zamyšlení se nad Johnstonovými metodami herecké improvizace. Brno: 2003. Diplomová práce na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Vedoucí diplomové práce Doc. MgA. Nika Brettschneiderová. info
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Tvůrčí proces ztělesňování. info
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Z deníku hereckého adepta. info
Výukové metody
Seminář, přednáška, referát.
Metody hodnocení
Docházka.
Přednesený referát.
Odevzdané písemné práce.
Kolokvium.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2020, léto 2022.