H601652l Performing Seminar I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 15:10–16:45 S19
Prerequisites (in Czech)
Vysoká interpretační a analytická úroveň dle světových standartů
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • V rámci interpretačního semináře se formou koncertu či poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí. Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny. Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti. Výuka vede studenty ke vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu.
Literature
  • Dle vlastního výběru - poskytující informace o autorech a okolnostech vzniku provedených hudebních děl. Interpret sám je povinen informace vyhledat. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Assessment methods (in Czech)
zápočet po zimním a letním semestru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H601652l