H6035Nl Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vladimír Hollý (přednášející)
doc. MgA. Marcela Jelínková (přednášející)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (přednášející)
MgA. Libuše Pančochová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marcela Jelínková
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–12:00 201, Út 13:30–20:05 204, Út 13:30–20:05 204, St 8:30–13:00 201, Čt 13:00–20:00 202, Pá 9:20–12:35 203, Pá 13:00–20:00 202, Pá 13:30–20:05 204
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H6035Nz - Studium repertoáru s klavírem II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu je spolupráce sólisty s klavírním doprovodem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem, zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro absolventský recitál, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu
Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb. Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu. Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj a je zaměřen především na absolventský projekt a pro účast na výběrových řízeních.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
  • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H6035Nl