H60109AAl Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/26. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
doc. Jan Broda (cvičící)
Mgr.art. Pavel Bureš (cvičící)
doc. František Kantor (cvičící)
doc. MgA. Robert Kozánek (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Kubita (cvičící)
prof. Mgr. Václav Kunt (cvičící)
doc. Jurij Likin (cvičící)
MgA. Vojtěch Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Roman Novozámský (cvičící)
prof. MgA. Jindřich Petráš (cvičící)
prof. Mgr. Milan Polák (cvičící)
doc. MgA. Vít Spilka (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný předmět H60109AAz - Hra na nástroj III - abs. projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěž
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen věnovat se samostatné odborné činnosti a vykonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí. Osvojení náročných a praktických dovedností uplatní zejména v povolání pedagoga ZUŠ a hráče symfonických nebo operních orchestrů.
Osnova
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku. Příprava absolventského recitálu.
  • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a obsahuje skladby uvedené v osnovách každé specializace.
Výukové metody
Individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60109AAl