H60104TRl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/24. 13 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60104TRz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Osnova
 • Studium skladeb trombonového koncertantního repertoáru vyšší obtížnosti než v 1.roč.
 • Nutno postihnout všechna slohová údobí včetně skladeb pro trombon sólo
 • Příprava na konkurzní řízení do orchestrů a orchestrálních akademií
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Besozzi, A.: Sonata in B
  Stojowski, S.: Fantazie
  Mortimer, J. G.: Prelude and Dance
  Rota, N.: Koncert
  Michel, J.- F.: Hommáge a Jean Tinguely
Literatura
  doporučená literatura
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Herbert, T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972.
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960.
 • Guion, D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Metody hodnocení
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60104TRl