H83033z Právo pro manažery II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 14:20–15:55 006
Předpoklady
EVER ( H83033l Právo pro manažery II )
Úspěšně složená zkouška z předmětu H82033l - Právo pro manažery I a zápis do druhého ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti soukromého i veřejného práva tak, aby byli schopni se vypořádat s běžnými právními otázkami své praxe a aby poznali, kdy je třeba vyhledat právníka a jakého typu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - řešit samostatně běžné právní situace své praxe,
- vyjednávat a uzavírat smlouvy,
- poznat kvalitní vzor smlouvy a upravit ho podle svých potřeb,
- pracovat s automatizovaným systémem k vyhledávání právních informací,
- rozeznat, kdy vyhledat právníka.
Osnova
 • - smlouvy a závazkové právo
 • - vybrané typy smluv podle občanského zákoníku (kupní, nájemní, výpůjčka, zápůjčka, příkazní, o obchodním zastoupení, o dílo, nepojmenované)
Literatura
  povinná literatura
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v aktuálním znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění
 • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v aktuálním znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění
  doporučená literatura
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v aktuálním znění
Výukové metody
přednáška, seminář, diskuse, práce ve skupinách, nácvik situací
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zakončení je - alespoň 80% docházka - písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H83033z