H60210z Kulturní projekt - umělecké zastupování

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Eva Dittrichová (přednášející)
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé sudé pondělí 15:10–16:45 006
Předpoklady
EVER ( H60210l Kulturní projekt )
Uzavřený 1. ročník studia. Absolvování kurzu H60209l Kulturní projekt - umělecké zastupování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je realizovat praktické výstupy v rámci modelového prostředí a principů uměleckého zastupování formou spolupráce s vybraným interpretem / souborem HF JAMU. Výstupem spolupráce je realizace společné závěrečné tvůrčí aktivity týmu.

Mezi cíle dále patří:

• Osvojit si vybrané dovednosti uměleckého zastupování
• prakticky experimentovat a kreativní návrhy prakticky realizovat v podobě originálních výstupů
• rozšiřovat si dovednosti v oblasti komunikace v tvůrčím týmu interpret / manažer
• posílení vzájemného respektu spolupracujících studentů

Svůj vlastní zvolený postup přípravy studenti průběžně konzultují s pedagogem, během semestru vytvoří a realizují vlastní skupinový event / aktivitu / koncert/ apod. V rámci aktivity dochází ke kolokviu, kde jsou prezentovány klauzurně konečné výstupy a výsledky projektu (kurzů H60209l Kulturní projekt - umělecké zastupování & H60210z Kulturní projekt - umělecké zastupování).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

• definovat základní předpoklady a limity projektu,
• připravit a realizovat společnou týmovou aktivitu / event / koncert,
• identifikovat a analyzovat tvůrčí ambice své i partnerů tvůrčího týmu,
• prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu,
• sepsat a odevzdat závěrečnou dokumentaci projektu.
Osnova
  • 1. úvodní schůze
  • 2. domluva konkrétní podoby společné aktivity, termínu, harmonogramu příprav a hl. milníků
  • 3. konzultace průběžných výsledků
  • 5. prezentace všech výsledků v rámci závěrečného kolokvia a odevzdání závěrečné projektové dokumentace
Literatura
    doporučená literatura
  • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337
  • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819
Výukové metody
Týmová setkání, porady, vlastní tvůrčí práce a realizace výstupů, prezentace výsledků projektu.
Metody hodnocení
Zápočet na základě realizace společné aktivity a odevzdání závěrečné projektové dokumentace.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60210z