H60185Dz Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. František Kantor (přednášející)
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
doc. Mgr. Petr Janda (přednášející)
prof. MgA. Jindřich Petráš (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vít Spilka
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji smyčcovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Student dokáže komunikovat s dalšími členy souboru, umí se přizpůsobit společným požadavkům na úspěšnou interpretaci díla jako celku. Vnímá specifika jednotlivých nástrojů, dokáže respektovat osobnost svého spoluhráče, ale umí rovněž prezentovat vlastní umělecký názor.
Osnova
 • Dřeva
  Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
  Arnold, M.: Divertimento op. 37 fl, ob, cl. Peterson
  Bach, J. S.: Triosonate BWV 1039 pro 2 fl a vcllo. Peters
  Bozza, E.: 2 Impressions fl.+ harfa. Leduc
  Honegger, A.: Rapsodie pro 2 fl, cl a klavír. Schott
  Krenek, E.: Sonatina fl + cl. BA3334 Bärenreiter
  Dubois, Th.: 2 piéces caniniques pro ob a fgt. André
  Pauer, J.: Capricci pro ob, vn a klavír. SNKLHU
  Faltus, L.: Kejklíři pro ob, cl, fgt a triangl. ČHF, Praha
  Pablo, L.: Cesuras (1963), fl, ob, cl, vn, va, vc
  Maury, P.: Changes, 7 fl
  Fauré, G.: Nocturne, fl, 2 ob, 2 cl, 2 hn, bsn
 • Žestě
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
 • Žesťové kvinteto:
  Domažlický, F.: 5 tanců
  Debussy, C.: Le petit Negre
  Blatný, P.: Tři skladby pro žestě
 • Trio a kvartet lesních rohů : Telemann, G. P.: Suita
  Schumann, R.: Koncertní kus
  Gemrot, J.: Trio

  LS
 • Dřeva
 • Skladby pro ustálené dechové kvinteto (D5):
  Francaix, J.: D5. Schott
  Danzi, F.: D5 B dur. Thomi-Berg, München
  Dávid, G.: D5. Zenemükiadó Vállalat
  Jirák, K. B.: D5. Supraphon

 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach, C. P. E.: Trio B dur pro fl, vn a bc. Peters
  Beethoven, L. van: Trio G dur fl, pf, bn. Breitkopf
  Bozza, E.: Trois Evocations 2 fl. Leduc
  Blavet, M.: 15 Duets, 2 fl. Peters
  Bártek, M.: Dechový kvartet s prův. bicích nástrojů. Rukopis
  Dubois, P., M.: Sonatina pro 2 fgt Leduc
  Call, L. de: 3 dua op. 12 pro ob a fgt. André
  Destenay, E.: Trio h moll op 27 pro ob, cl a klavír. Hamelle
  Pablo, L. de: Prosodia (1962) fl, cl, vib, 3 perc
 • Žestě
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
 • Žesťové kvinteto:
  Chabriet, E.: Espaňa
  Frackenpohl, A.: Pop suite
  Mozart, W. A.: Malá noční hudba
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Havlík, J.: Tři fugy
  Schneider, J.: Tria - výběr
  Turnner, K.: Kvartet č. 3
Literatura
  doporučená literatura
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
 • Sirker, U.: Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 ).
 • Lébl, V.: Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ).
 • Faltus, L.: Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 )
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Kratochvíl, J.: Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ).
 • Kašlík, H.: Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ).
 • Altman, W.: Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ).
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60185Dz