H60153Zz Interpretační seminář II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Janda (cvičící)
doc. Mgr. Roman Novozámský (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Roman Novozámský
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 15:10–15:55 108, Po 16:00–16:45 108, Út 11:00–11:45 108, Út 11:50–12:35 108
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný předmět H60152Zl - Interpretační seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Příprava studenta na veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti zde prezentují své umění interpretace a vlastní umělecký záměr. Formou diskuse mezi studentem, pedagogy a posluchači je konfrontován jejich umělecký názor s důrazem na osobitý tvůrčí přístup a schopnost formulace interpretační koncepce. Dalším cílem je rozvoj poslechového vnímání s důrazem na sebereflexi a schopnost kriticky zhodnotit umělecký výkon.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- veřejně prezentovat své interpretační umění;
- analyzovat umělecký výkon;
- obhájit vlastní interpretační názor;
- popsat problematiku veřejného vystupování;
- navrhnout vhodnou formu zkvalitňování úrovně veřejného vystupování;
- srozumitelně sdělit své odborné názory;
Osnova
 • - povinná vystoupení studentů
 • - nepovinná vystoupení studentů
 • - ověřování vlastní úrovně před veřejnými bodovanými a absolventskými koncerty
 • - diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • - poznatky o hudebních stylech a interpretaci
 • - rozšiřování vědomostí o skladatelích a jejich tvorbě
 • - prohlubování zkušeností verbálního projevu v oblasti hudební kritiky
Literatura
  doporučená literatura
 • MCGILL, D.: Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Suchý, F.: Melodické ozdoby a manýry hudby předklasické a klasické. Sborník JAMU, VI. Brno 1972. info
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992. info
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Individuální výběr literatury o prezentovaném díle, jeho skladateli a okolnostech vzniku.
Výukové metody
pódiové vystoupení, vedení diskuse
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60153Zz