H51129 Základy manažerské psychologie

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Monika Bucharová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každou sudou středu 10:10–12:35 006/A
Předpoklady
Uzavřený druhý ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty s možnostmi využití psychologických poznatků v oblasti managementu. Studenti si osvojí teoretické i praktické dovednosti z oblasti sebepoznání, komunikace, sebeprezentace, asertivity, duševní hygieny či práce s týmem.
Osnova
 • Úvod do psychologie. Psychologie jako pravděpodobnostní vědecká disciplína. Vztah psychologie - ekonomie. Úloha psychologie v práci manažera.
  Sebepoznání. Možnosti seberůstu.
  Efektivní komunikace nejen v manažerské praxi.
  Nácvik základních prezentačních dovedností.
  Základy asertivního jednání.
  Duševní hygiena. Zdroje stresu a zátěže a možnosti jejich zvládání. Pracovní zátěž.
  Člověk ve skupině. Pracovní skupina a pracovní tým. Skupinové a týmové role. Komunikace a spolupráce ve skupině.
Literatura
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace, Praha, Portál 2000. info
 • Beyerstein, B. L. et al. (2010). 50 největších mýtů populární psychologie: Opravník obecně oblíbených omylů o lidském chování. Praha: Euromedia.
 • Mikuláštík, M. (2007). Manažerská psychologie. Praha: Grada.
 • Pauknerová a kol. (2006). Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada.
 • Cumminsová, D. (1995). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.
 • Atkinsonová, R. L. et al. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a povinných seminářů. V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů, videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Metody hodnocení
Min. 80% účast ve výuce Prezentace studentů Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H51129