DATZ107 Praktikum AV technologie a TV praxe

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/24/0. Dílna, projekt - 6 x 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Jiří Mikula (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 16:15–17:45 720, Po 18:00–19:30 720
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Pomocí komentovaných exkurzí do televizních studií, přenosových vozů a postprodukčních pracovišť umožnit studentům seznámení s navazujícími profesemi TV štábů. Zprostředkovat studentům prostřednictvím asistování praktickou účast při vzniku audiovizuálních projektů na profesionální bázi. Při kolektivní i samostatné práci ve výrobním audiovizuálním řetězci si prověřit získané dovednosti. Ověřovat si znalosti získané během teoretické přípravy i úroveň tvůrčí zralosti na praktických projektech. Být účasten projektů s využitím soudobých záznamových technologií a projektů s využitím postprodukčních technologií. Aktivně se podílet na projektech umělecké tvorby fakulty, školy i televizních studií. Deskriptory: Odborné znalosti: Absolventi prokazují kvalifikované znalosti ve využití audiovizuálních technologií. Absolventi prokazují schopnost vlastních uměleckých postupů. Nabytím komplexních znalostí jsou připraveni k jejich originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit. Absolventi prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Ovládají základní problematiku vyplývající z dynamiky vztahů vzájemné, týmové umělecké tvorby.
Osnova
  • Účelem praktika je uvést studenty do problematiky praktického ovládání audiovizuálních řetězců a softwarových nástrojů v oblasti moderních audiovizuálních technologií, zejména se zaměřením na zpracování videa. Prostřednictvím exkurzí a přímé asistence studentů v televizních studiích, přenosových vozech a na postprodukčních pracovištích, umožnit studentům seznámení se s pracovními nároky a zvyklostmi v profesionální audiovizuální sféře.
Literatura
  • Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování¬ - AMU, Praha, 2008. info
  • Ben Long, Sonja Schenk: Velká kniha digitálního videa. Praha, Computer Press 2005

    Manuály a uživatelské příručky technologických řetězců.

    Další informační zdroje.

Výukové metody
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů,
komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů odrážející probranou látku.
Úroveň profesního výkonu.
Zápočet na základě aktivní účasti a prezentace profesního výkonu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DATZ107