HF0030l Zpěv I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/3/7. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. szt. Martina Macko (přednášející)
MgA. Ivana Pavlů, DiS. (přednášející)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (cvičící)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (cvičící)
MgA. Zdeněk Plech (cvičící)
Natalia Romanová-Achaladze (cvičící)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
Tatiana Teslya (cvičící)
Garance
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru v daném předmětu, aktivní přístup ke studiu, schopnost sebepoznávání a seberealizace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, Opdir:M5)
Cíle předmětu
Navázání na práci v předchozím semestru a další rozvoj dosavadní úrovně studenta. Příprava pro nejméně dvě vystoupení v rámci interpretačního semináře, projektů v rámci Inscenačního semináře a ročníkových projektů posluchačů operní režie, příprava ke klasifikovanému zápočtu a děkanským zkouškám.
Výstupy z učení
- interpretace připraveného požadovaného repertoáru
- zvládnutí zadaných úkolů v ročníkových projektech a Studiu Devítka
- úspěšné složení děkanských zkoušek
Osnova
 • - další rozvíjení individuálních technických základů v návaznosti na zimní semestr, příp. odstraňování chybných návyků
 • - další rozvíjení dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, správného posazení tónu a zdokonalování artikulace
 • - pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchesi, Vaccai, Lütgen, Abt, Rossini aj.)
 • - student hlouběji pracuje na interpretaci barokní árie, stylovém zdobení
 • - nastudování nejméně dvou árií antiche z období do Ch.W. Glucka (Falconieri, Caccini, Scarlatti, Pergolesi, Giordani, Gasparini atp.)
 • - studium alespoň tří umělých písní (Smetana, Dvořák, Tomášek, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij atp.)
 • - příprava alespoň jedné operní árie.
Literatura
 • Martienssenová-Lohmanová, F. : Vzdělaný pěvec. Nakl. Kora 1994. info
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Výukové metody
cvičení, individuální výuka, heuristické metody, metody sebepoznávání, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů (především v přípravě repertoáru)
Metody hodnocení
- klasifikovaný zápočet
- minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru
- nastudování požadovaného repertoáru
- aktivní a tvořivý přístup ke studiu
- úspěšné složení děkanských zkoušek
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2024.